'Stichtse Vecht heeft de ambitie om meer te doen dan wettelijk wordt verwacht in het Klimaatakkoord'

woensdag 31 juli 2019 12.16 uur | laatst gewijzigd: woensdag 31 juli 2019 12.29 uur | auteur: Robbert Oelp

Met het publiceren van de 'Routekaart Klimaatneutraal 2030' begint de lokale klimaatdiscussie over keuzes en consequenties voor gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties. Het uiteindelijke doel is voldoen aan de opgave van het Rijk. College van B&W: ' Via de Routekaart voeren wij uit wat landelijk en regionaal van ons wordt verwacht v.w.b. de reductie van CO2.' Het belangrijke dossier voor nu en de toekomst zal gezien de huidige politieke verhoudingen en standpunten leiden tot verschillen en discussie. De hogere ambitie van Stichtse Vecht om meer te doen dan wettelijk wordt verwacht, zal leiden tot olie op het politieke vuur.

Consequenties
De opgave van het Rijk heeft grote consequenties. Wethouder van Dort in het voorwoord van de Routekaart Klimaatneutral: 'Straks, uiterlijk in 2050, zullen alle woningen aardgasvrij zijn. Voor veel woningen, bedrijven, winkels, scholen en andere gebouwen zijn ingrijpende aanpassingen nodig om dat te bereiken. Woningen moeten goed worden geïsoleerd, de radiatoren moeten worden aangepast en de HR-ketel moet worden vervangen. Dat zijn kostbare maatregelen en zelfs als die allemaal rendabel zijn, dan nog vraagt het een flinke investering. Daarom is het belangrijk dat we snel beginnen met het aanpakken van deze klus.' De onlangs gepubliceerde routekaart beschrijft wat de doelstelling Klimaatneutraal in 2030 betekent en welke keuzes noodzakelijk zijn.

Windmolens / zonnevelden
De gemeente wil bewustwording bij inwoners en ondernemers vergroten en wil dat partijen in beweging komen. Er wordt gewerkt aan zes peilers: Communicatie, Wonen, Werken, Mobiliteit, Grootschalige duurzame energie opwekking en gemeente als voorbeeld. De gemeente heeft Bureau Berenschot gevraagd een doorrekening van de plannen en scenario's te maken. Uit die berekeningen blijkt dat extra hulp in de zin van windmolens of zonnevelden wenselijk is om volledig klimaatneturaal in 2030 te zijn. Gemeente Stichtse Vecht: 'De conclusie is dat het technisch mogelijk is om deze opgave op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht te realiseren, maar hier zitten wel consequenties aan voor het grondgebruik.'

Energiekosten
Gemeente Stichtse Vecht in de toelichting op de routekaart: 'Op dit moment geven we gemeentebreed ongeveer 48 miljoen euro per jaar uit aan energie. Deze kosten bestaan uit energiekosten (gas, elektriciteit en motorbrandstof) en vervangingsinvesteringen, bijvoorbeeld voor CV-ketels. Om klimaatneutraal te worden dient geïnvesteerd te worden in isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en een warmtenet. Daar staat tegenover dat hierdoor minder energie hoeft te worden ingekocht. Wanneer deze investeringen worden verspreid over hun levensduur, worden de jaarlijkse energiekosten hoger.' Uit de doorrekening van Berenschot blijkt dat de jaarlijkse kosten minimaal verdubbelen.

Consequenties huiseigenaren
Volgens Bureau Berenschot zijn huishoudens de grootste verbruikers van energie; 45 % afkomstig van huishoudens (17 % van gebouwen). Het is dan ook logisch dat op dit gebied de meeste winst valt te behalen maar tevens de grootste consequenties zitten voor eigenaren. Volgens de doorberekening van het bureau betekenen de diverse scenario's een investering van minimaal € 20.000,- per woning en € 45.500,- per gebouw. In Stichtse Vecht staan volgens big data gegevens 28.121 woningen. Daarvan is 64 % een koopwoning, 23 % is in eigendom van een huur-corporatie en 12 % algemene huur. Voor monumentale panden worden door Berenschot grotere uitdagingen verwacht: 'Voor deze panden is het maar beperkt mogelijk te isoleren. Voor deze situaties is een all-electricwarmtepomp niet haalbaar. Om dan toch van het gas af te gaan zijn vergaande maatregelen zoals infrarood panelen, muurverwarming etc. vereist. Dit zijn oplossingen die lang niet zo efficiënt zijn als het gebruik van een warmtepomp en zorgen voor extra netkosten. Een hybride warmtepomp is in zo’n situatie velen malen goedkoper en belast het elektriciteitsnet minder, daarentegen zorgt dit toch nog voor een beperkte (groen) gasvraag.'

Drie scenario's
In samenwerking met Bureau Berenschot zijn er drie verschillende scenario's vastgesteld; scenario 1: met warmtenet, scenario 2: ambitieus en scenario 3: zonder warmtenet. Een warmtenet staat ook wel bekend als stadsverwarming of blokverwarming.

Opvallend genoeg stelde het Klimaatverbond deze week in een landelijk dagblad (als gevolg van de hitte van afgelopen week) het aanleggen van een warmtenet ter discussie: 'Het aanleggen van warmtenetten is geen goede oplossing voor huizen die van het gas afmoeten. Er zijn veel klachten over hitte in de eerste nul-op-de-meter woningen en oudere huizen die via een renovatie zijn geïsoleerd.' Bij het Klimaatverbond zijn een groot aantal gemeenten, provincies en waterschappen aangesloten.

Daarnaast verschillen de scenario's van elkaar op het gebied van isolatie naar gemiddeld energie b of energielabel C&D. Ook verschillen de scenario's in 100 % van het maximum potentieel van zonne-energie gebruiken op daken of 70% daarvan gebruiken. Het laatste verschil van de drie scenario's zit hem in 20 % of 30 % vermindering van het energieverbruik.

Wethouder vol vertrouwen
De politiek staan aan de vooravond van debat met als uiteindelijk resultaat besluitvorming. Dit zal na de zomervakantie op de politieke tafel komen te liggen. Wethouder van Dort heeft er alle vertrouwen in dat gezamenlijk de uitdaging wordt aangegaan: 'Het belangrijkste is dat we op basis van de Routekaart in gesprek gaan met bewoners, bedrijven en instellingen in onze gemeente. We willen iedereen meenemen op de route naar een duurzame gemeente. Daarbij zijn we ook afhankelijk van ontwikkelingen buiten onze gemeente. Zoals bijvoorbeeld de concrete maatregelen die de Rijksoverheid zal nemen. Nog niet alles is duidelijk. Maar dat geeft juist de ruimte om samen te werken aan een invulling. Ik weet zeker dat Stichtse Vecht samen deze uitdaging aan kan.'

NB De Routekaart en het Rapport van Berenschot is als bijlage bij dit artikel toegevoegd.

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES