Jeugdhulp aan gezinnen per 1 september overgenomen door Youké

donderdag 08 augustus 2019 09.28 uur | laatst gewijzigd: donderdag 08 augustus 2019 08.39 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Stichtse Vecht heeft de afgelopen vier jaar een subsidie verstrekt aan BZJ (BuurtZorg Jong). Gemeente Stichtse Vecht: 'In gezamenlijk overleg is besloten de samenwerking te beëindigen. De samenwerking stopt echter eerder dan aanvankelijk gedacht, namelijk per 1 september 2019.' BZJ heeft te kampen met personele bezettingsproblemen en kan niet meer voldoen aan haar leveringsverplichting. De kortdurende jeugdhulp wordt tot 31 december 2020 overgenomen door Youké. Gemeente Stichtse Vecht: 'Tot eind 2020 bereidt de gemeente namelijk de nieuwe aanbesteding voor de jeugdhulp, Wmo en de voorliggende voorzieningen voor.' Wat de financiële consequenties zijn van de huidige situatie is onbekend. (Printscreen website Youké).

Gemeente Stichtse Vecht: 'De gesprekken met de partij die de jeugdhulp over gaat nemen zijn onlangs in alle zorgvuldigheid afgerond. Uit de gesprekken kwam naar voren dat Youké (specialist in meervoudige opgroei- en opvoedproblematiek bij kinderen en jongeren) de kortdurende jeugdhulp aan gezinnen tijdelijk wil overnemen. De overdracht van de dossiers vindt plaats in nauwe afstemming tussen BZJ en Youké. BZJ is in de eerste maanden nog beschikbaar voor vragen in verband met de overdacht.'

In het belang van de continuïteit en een soepele overgang worden de gezinnen zo snel mogelijk geïnformeerd door BZJ over de overdacht van de jeugdhulp naar Youké. Ook de partnerorganisaties en de betrokken medewerkers worden geïnformeerd.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES