Na de zomer 130 km/u op de A2 - gemeente sluit aan bij lobby de Ronde Venen

vrijdag 09 augustus 2019 10.57 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 09 augustus 2019 10.15 uur | auteur: Robbert Oelp

De Minister van Infrastructuur en Water heeft aangegeven om na de zomer van 2019 de maximumsnelheid op de A2 overdag te willen verhogen naar 130 km per uur. Daarvoor moet een Verkeersbesluit worden genomen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Onze buurgemeente De Ronde Venen heeft het initiatief opgepakt om te lobbyen bij de provincie en het rijk om laatstgenoemde te bewegen af te zien van dit voornemen.' (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het ophogen van de maximumsnelheid heeft negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, tast onze natuurgebieden aan en staat haaks op de klimaatdoelstellingen van onze gemeente en het rijk. Om die reden heeft het college van Stichtse Vecht besloten om aan te sluiten bij het initiatief van De Ronde Venen en heeft zij de brief aan provincie mede ondertekend. Participeren in dit lobbytraject sluit aan op het raadsbesluit uit 2011. Hierin wordt het college opgedragen om in het kader van het waarborgen van de leefbaarheid al dat wat zij tot haar beschikking heeft in te zetten tegen mogelijke verhoging van de maximumsnelheid op de A2.'

Eerdere procedure
Eerder voerden de gemeente Stichtse Vecht en de Ronde Venen een rechtszaak tegen de verhoging van de maximum snelheid in de nachtelijke uren naar 130 kilometer per uur. De zaak tegen het verkeersbesluit werd destijds verloren. De rechter stelde dat er geen jurisiche bezwaren waren tegen de snelheidsverhoging.  De rechter concludeerde dat de invloed van harder rijden op milieu, geluid en natuur binnen de geldende regels zou blijven. Het afwegen van effecten is een politieke keuze aldus de rechtbank destijds. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES