Incident datalek e-mailadressen gemeente

dinsdag 13 augustus 2019 17.51 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 13 augustus 2019 17.01 uur | auteur: Website Gemeente Stichtse Vecht

Op dinsdag 6 augustus 2019 verstuurde gemeente Stichtse Vecht een e-mail naar 175 inwoners. Gemeente Stichtse Vecht: 'In die mail nodigden we hen uit voor een klanttevredenheidsonderzoek, naar aanleiding van hun afspraak bij de gemeente. Per ongeluk waren in deze mail de e-mailadressen van alle ontvangers zichtbaar. Er is geprobeerd de e-mail in te trekken. Dit leidde tot nog een e-mailbericht, waarin alle e-mailadressen zichtbaar waren. We ondernemen actie om zulke vergissingen in de toekomst te voorkomen.'

Aanpak van het incident
Het incident is gemeld bij en beoordeeld door de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente. Omdat de e-mailadressen van alle ontvangers zichtbaar waren, heeft de gemeente het incident als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gemeente Stichtse Vecht: 'Ook informeerden we de ontvangers van de e-mail over onze fout. We boden onze excuses aan en hebben verzocht om de e-mail blijvend te verwijderen.'

Oorzaak en maatregelen
Gemeente Stichtse Vecht: 'Door een menselijke fout is het datalek ontstaan. Om dit in de toekomst te voorkomen, geldt het 4-ogen-principe: er kijkt altijd één collega mee voordat er e-mails verzonden worden. Verder onderzoeken we in hoeverre het verstuurproces geautomatiseerd kan worden.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES