VVD wil VRU betrekken bij opstellen bestemmingsplannen hoogbouw

maandag 19 augustus 2019 09.54 uur | laatst gewijzigd: maandag 19 augustus 2019 08.59 uur | auteur: Robbert Oelp

De fractie van de VVD heeft vragen aan het college van B&W gesteld over de brandveiligheid rondom hoogbouw. Met grote aankomende bouwprojecten waarin hoogbouw een onderdeel is, wil de VVD de brandveiligheid op voorhand op de gesprekstafel van de gemeente. Aan de hand van de ingediende vragen blijkt dat de VVD voorstander is om (soms) met de VRU naar de brandveiligheid te kijken ten tijde van het opstellen van bestemmingsplannen.

VVD Stichtse Vecht: 'De VVD heeft op 15 juni 2018 reeds vragen gesteld over de brandveiligheid bij hoogbouw ten gevolge van het gebruik van gevelplaten en isolatiematerialen naar aanleiding van de verschrikkelijke brand in de Grenfell Tower in Londen.De VVD acht het van zeer groot belang dat de inwoners in een veilige omgeving wonen. Afgelopen week is er door de brandweerorganisatie aandacht gevraagd voor de risico’s rondom brandbestrijding bij hoogbouwprojecten. Er is een roep om bij nieuwe (hoog)bouwplannen eerder aan brandveiligheid te denken. Naast gebruik van betere bouwmaterialen om brandgevaar te beperken en te zorgen voor een goede infrastructuur om de intensief bebouwde gebieden toegankelijk te houden is het van belang dat er over brandbestrijding wordt nagedacht voordat de bouwtekeningen worden opgesteld.'

De VVD wil dat de burgemeester deze vraagstukken en risico's blijvend op de agenda zet van de reguliere overleggen met de VRU. Daarnaast wil de VVD dat de VRU meekijkt bij het opstellen van de bestemmingsplannen: 'Is het college het met de VVD eens dat soms wellicht raadzaam is dat de VRU naar de brandveiligheid kijkt ten tijde van het opstellen van bestemmingsplannen?' aldus een vraag van de partij aan het college van B&W.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES