Drie leden stuurgroep Belastingen SWW gedagvaard

woensdag 21 augustus 2019 11.28 uur | laatst gewijzigd: woensdag 21 augustus 2019 12.37 uur | auteur: Robbert Oelp

De Rijksrecherche is eerder een onderzoek gestart naar de verschillende versies ‘Bedrijfsplan BSWW’. Dit naar aanleiding van de conclusies van het rapport van professor dr. J. Bossert: ‘Bestuurlijke afwikkeling bedrijfsplan ANG’. Het strafrechtelijk onderzoek is inmiddels afgerond en het Openbaar Ministerie heeft besloten om tot vervolging over te gaan. De vervolgbeslissing houdt in dat drie leden van de stuurgroep die betrokken waren bij totstandkoming van Belastingen SWW worden gedagvaard voor de meervoudige kamer van de rechtbank. De zitting zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 worden gepland.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES