Positieve en preventieve benadering - gemeente introduceert 'Nota positief gezondheidsbeleid'

donderdag 22 augustus 2019 21.47 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 23 augustus 2019 11.52 uur | auteur: Robbert Oelp

De komende vier jaar zet de gemeente Stichtse Vecht in op gezond gewicht, het verminderen van het gebruik van alcohol, drugs en rookwaar en het versterken van de mentale gezondheid (het verminderen van eenzaamheid en psychische- en psychosociale problematiek). Hierbij is een positieve insteek richting inwoners leidend.

Wethouder Hetty Veneklaas: 'We willen inwoners niet veroordelen om ongezonde keuzes. Een opgeheven vingertje is niet meer van deze tijd. We willen inwoners juist verleiden, het mákkelijker en logischer maken om gezond te leven. Daarom zoeken we samenwerking met eerstelijnszorg - zoals huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten - het onderwijs, sport en veiligheid. Ook de buitenruimte is bepalend om een gezonde leefstijl te stimuleren. Denk aan fietspaden om gezond woon-werkverkeer te stimuleren of parken waar je kunt wandelen en sporten.'

Een positieve visie op gezondheid

De aanpak versterkt een brede blik op gezondheid. Door in te zetten op de gezondheid van inwoners, stimuleren we een gezonde leefstijl. Op lange termijn kan dit de instroom in zwaardere zorg voorkomen. Veneklaas: “En dat is uiteindelijk wat we willen voor deze gemeente: dat iedereen mee kan blijven doen aan de samenleving. We kijken naar wat inwoners nog wel kunnen, ook met een ziekte of beperking.”

Nota gaat eerst naar de raad
Als de raad de nota positief gezondheidsbeleid heeft vastgesteld, wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de acties per speerpunt worden uitgewerkt. Dit zal in samenwerking met lokale partners gebeuren. Op 1 oktober 2019 bespreekt de gemeenteraad de nota positief gezondheidsbeleid.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES