POWER is sociaal en veerkrachtig ouder worden. Nieuwe workshops najaar 2019!

maandag 26 augustus 2019 15.06 uur | laatst gewijzigd: maandag 26 augustus 2019 16.10 uur | auteur: Gilde Stichtse Vecht

Het project POWER Veerkracht op leeftijd speelt in op de veranderende sociale situatie van ouderen. Kinderen de deur uit, klaar met werken, behoefte aan contact met anderen, zeeën van tijd en energie……

We beginnen weer met een nieuwe serie POWERworkshops. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten over de thema’s lichaam en geest, sociale contacten, materiële situatie, arbeid en hobby’s, inspiratie en zingeving.
De workshops worden begeleid door enthousiaste, geschoolde vrijwilligers. Zij reiken thema’s en werkvormen aan, zorgen voor een prettige sfeer en maken ruimte voor persoonlijke verhalen en ideeën van de deelnemers.

POWER is een (vrijwilligers)project voor senioren die elkaar willen inspireren om het ouder worden op een positieve manier te beleven. Tijdens de workshops wisselen de deelnemers ervaringen en ideeën uit en werkt een ieder aan eigen of gezamenlijke plannen voor de toekomst, op het gebied van hobby’s, vrijwilligerswerk, mantelzorg en werk. De workshops vormen ook een opstap naar door de deelnemers bedachte gezamenlijke vervolgactiviteiten.

Reacties van deelnemers: bevestiging van mijzelf; inzicht in mijn wensen en mogelijkheden, nieuwe mensen leren kennen; meer inspiratie; zelfvertrouwen; duidelijkheid in wat ik echt wil doen; wijsheid in loslaten en ruimte maken; diepzinnige en interessante middagen.

Data: 5 maandagmiddagen van 13.30 tot 16.30 uur: 30/9, 14/10, 21/10, 4/11, 18/11
Waar: De Vondel te Maarssen, Vondelstraat 51
Kosten: 50 euro incl. consumptie, materialen

Verder info zie website van Gilde Stichtse Vecht of door een mail te sturen naar POWER@gilde-stichtsevecht.nl
Of neem contact op met Yvon Schoonderbeek, coördinator begeleiders,
telefoon 06 55 91 70 99.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES