Jongerenloket Stichtse Vecht van start

dinsdag 03 september 2019 14.38 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 03 september 2019 13.41 uur | auteur: Website Gemeente Stichtse Vecht

Vanaf 1 september 2019 is er bij de gemeente Stichtse Vecht een zogenaamd Jongerenloket. Dat betekent dat iedere jongere (16-27 jaar) die zich met een hulpvraag bij de gemeente meldt, uiteindelijk via één vaste consulent contact heeft met de gemeente.

Zo werkt het Jongerenloket
Jongeren kunnen dagelijks bij het Jongerenloket terecht met vragen over bijvoorbeeld school, werk of inkomen. Het eerste doel van het Jongerenloket is om snel helder te krijgen hoe de jongere het beste geholpen is. Na het eerste telefoongesprek volgt een afspraak met de jongere en de gemeentelijke experts op het gebied van diens hulpvraag, bijvoorbeeld van schuldhulpverlening of iemand uit het wijkteam. De jongere mag altijd een buddy meenemen naar dit gesprek.

Na dit persoonlijke gesprek maakt de jongere samen met het Jongerenloket een concreet plan van aanpak gemaakt om de problemen op te lossen. Het uitgangspunt is daarbij om te kijken naar de kansen die er zijn, naar wat er wél kan. Tijdens dit proces blijft één iemand verantwoordelijk om alles in goede banen te leiden. De jongere heeft daarmee ook één vaste contactpersoon.

Contact met kwetsbare jongeren
Naast de jongeren die zich zelf melden bij het Jongerenloket gaan de consulenten ook actief op zoek naar jongeren die geen hulp vragen of zoeken, maar het misschien wel nodig hebben. Op een ongedwongen en laagdrempelige manier wordt contact gezocht met jongeren wanneer er verschillende signalen tegelijkertijd op oranje of rood staan. Dat kan bijvoorbeeld gaan om jongeren die geen uitkering ontvangen, én onvoldoende inkomen hebben voor een zelfstandig bestaan, én geen startkwalificatie hebben én niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling.

Meer informatie
Ga naar www.stichtsevecht.nl/jongerenloket voor meer informatie over het Jongerenloket. Je kunt het Jongerenloket elke werkdag bellen tussen 09:00 en 17:00 uur. Of stuur een e-mail naar jongerenloket@stichtsevecht.nl.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES