Wie wordt de nieuwe burgemeester van Stichtse Vecht?

woensdag 04 september 2019 10.32 uur | laatst gewijzigd: woensdag 04 september 2019 09.42 uur | auteur: Robbert Oelp

Op dinsdag 3 september 2019 is in de gemeenteraad van Stichtse Vecht de profielschets voor de burgemeestersfunctie unaniem vastgesteld. Met deze vaststelling kan de vacature voor een nieuwe burgemeester in Stichtse Vecht worden opengezet. Commissaris van de Koning (Hans Oosters) nam de profielschets in ontvangst van de voorzitter van de vertrouwenscommissie (Pauline Bredt). (Foto gemeente Stichtse Vecht).

Profielschets
De profielschets is een belangrijk document dat onderdeel is van de vacature. Hierin staat beschreven aan welke kwaliteiten, eigenschappen en competenties een nieuwe burgemeester moet voldoen. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters, heeft deze profielschets opgesteld. Inwoners konden hun mening digitaal geven middels een online-, en via een schriftelijke- enquête waarvoor raadsleden op weekmarkten in een viertal kernen aanwezig waren. De enquête is ook gepubliceerd in de twee huis-aan-huis bladen in Stichtse Vecht. In totaal hebben 489 inwoners de enquête ingevuld. De resultaten hiervan zijn door de vertrouwenscommissie meegenomen bij het opstellen van de profielschets.

Sollicitatie procedure
De rol van de Commissaris van de Koning is om samen met de vertrouwenscommissie de meest geschikte kandidaat te selecteren. De vacature is opengesteld op 4 september 2019 en sluit op 25 september 2019. Na de sluitingsdatum zal de Commissaris van de Koning in een persbericht laten weten hoeveel sollicitanten hebben gereageerd, waarna de selectie zal plaatsvinden. De twee meest geschikte kandidaten zullen in een besloten raadsvergadering worden voorgedragen. De raad zal worden gevraagd om in te stemmen met de kandidaat die door de vertrouwenscommissie en de Commissaris van de Koning als meest geschikt wordt bevonden. De tweede kandidaat blijft geheim. Wanneer de raad heeft besloten zal de raadsvergadering publiek toegankelijk zijn en de nieuwe burgemeester bekend worden gemaakt.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES