Zorgen over gevolgen stikstofuitspraak voor woningbouwprojecten

woensdag 04 september 2019 21.25 uur | laatst gewijzigd: woensdag 04 september 2019 20.37 uur | auteur: Robbert Oelp

Het besluit om af te zien van de verhoging van de maximumsnelheid op de A2 is een direct gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het 'programma aanpak stikstof'. Er wordt onvoldoende waarborg geleverd voor het behoud van de Natura 2000 gebieden (waaronder Oostelijke Vechtplassen). De stikstokuitspraak kan mogelijk verregaande consequenties hebben voor de woningbouwprojecten in onze gemeente. Het college van B&W maakt zich dan ook zorgen over deze mogelijke gevolgen.

Oostelijke Vechtplassen
Nederland heeft tientallen Natura-2000 gebieden. Gebieden die door de Nederlandse regering zijn aangemeld bij de Europese Commissie als speciale beschermingszone. De Oostelijke Vechtplassen is een aangewezen Natura 2000-gebied. Het is aangewezen als vogelrichtlijngebied en habitatrichtlijngebied. Het gebied beslaat 6.988 ha en ligt ten oosten van de Vecht. Het gebied ligt in de gemeenten Hilversum, Weesp, Wijdemeren, Stichtse Vecht en de Bilt. In onze gemeenten liggen de gebieden Tienhovense Plassen, Bethunepolder en de Molenpolder in het Natura-2000 gebied.

Stikstofuitspraak
Voor alle bouwprojecten die stikstof uitstoten moet volgens de uitspraak van de Raad van State worden aangetoond dat het project geen effect heeft op de natuurgebieden die last hebben van te veel stikstof. Op landelijk niveau maakt de uitspraak Nederland vleugellam. Honderden projecten zijn reeds door de projecten stilgelegd. Ook voor Stichtse Vecht kan de uitspraak grote consequenties hebben voor de noodzakelijke nieuwbouwprojecten. Het college van B&W maakt zich daarover dan ook zorgen: 'Het college maakt zich zorgen over de verdere gevolgen van de stikstofuitspraak aangezien het mogelijk ook impact heeft voor andere ruimtelijke projecten, waaronder de vele woningbouwprojecten in onze gemeente'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES