Gemeente en Schulp Vruchtensappen in het gelijk gesteld

vrijdag 06 september 2019 09.00 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 07 september 2019 20.24 uur | auteur: Robbert Oelp

De Raad van State heeft een verzoek van een inwoner tot handhaving tegen Schulp vruchtensappen afgewezen. Een door een inwoner aangespannen zaak eiste dat de gemeente Stichtse Vecht zou ingrijpen. De Raad van State heeft het verweer ongegrond verklaard en daarmee de gemeente Stichtse Vecht in het gelijk gesteld. De Breukelse vruchtensappen leverancier heeft niet in strijd gehandeld met de bouwvergunning of met het bestemmingsplan aldus de hoogste bestuursrechter.

Een inwoner heeft eerder het college verzocht handhavend op te treden tegen de bedrijfsactiviteiten van Schulp. Deze is in 2017 door de rechtbank ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend. Begin september heeft de Raad van State het ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Volgens de inwoner is de productie van het bedrijf in strijd met de in 2008 verleende vrijstelling en bouwvergunning. Betreffende inwoner is van mening dat de benodigde vrijstelling van het bestemmingsplan is verleend onder de voorwaarde dat de productie niet toeneemt. De gemeente constateerde eerder dat er geen afwijkingen van de laatst verleende vergunning zijn geconstateerd.

Volgens de rechtbank is bij de verleende vrijstelling en bouwvergunning geen voorwaarde verbonden die een toename van de sappenproductie verbiedt. De bouwvergunning is destijds verleend voor uitbreiding van de bedrijfsruimte ten behoeve van opslag. De ruimte wordt daar ook voor gebruikt. Volgens de rechtbank is er geen strijd met de hiervoor verleende bouwvergunning. Volgens de rechtbank bestaat er geen oordeel dat de opslag ten dienste van de productie staat en de opslagruimte daarom onlosmakelijk is verbonden met het productieproces. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES