Parkeeronderzoek Harmonieplein en omgeving

zaterdag 07 september 2019 21.11 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 07 september 2019 22.23 uur | auteur: Robbert Oelp

In de periode van 9 tot en met 22 september vindt er een parkeerdrukmeting en een parkeerduurmeting plaats rond het Harmonieplein. In deze periode lopen overdag en ’s nachts onderzoekers rond in de buurt. Zij noteren gegevens van de geparkeerde auto’s. Dit doen zij in opdracht van de gemeente.

Parkeerdrukmeting
Een parkeerdrukmeting bekijkt hoeveel de parkeerplaatsen bezet zijn. Dit geeft een beeld van het aantal parkeerplekken dat op en rond het Harmonieplein gebruikt worden en hoeveel parkeerplaatsen nog vrij zijn. Dit onderzoek is ook in 2016 gedaan en wordt nu herhaald om te onderzoeken hoe de parkeerdruk in 2019 is.

Parkeerduurmeting
Daarnaast wordt het parkeeronderzoek uitgebreid met een parkeerduurmeting. Bij dit onderzoek wordt ook bekeken welke doelgroep gebruik maakt van de parkeerplaats. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bewoners, bezoekers, werknemers.  Voor de parkeerduurmeting worden de eerste 4 karakters van de kentekens geregistreerd, zodat deze niet zijn terug te leiden naar eigenaren (privacy). Vervolgens wordt gekeken wanneer en hoe lang voertuigen staan geparkeerd. Op deze manier wordt in beeld gebracht welke doelgroepen er gebruikt maken van de parkeerplaatsen op en rond het Harmonieplein.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES