Lokaal Liberaal verrast over gemeentelijk initiatief inwonersenquête duurzaamheid

donderdag 12 september 2019 08.15 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 13 september 2019 15.35 uur | auteur: Robbert Oelp

De lokale partij Lokaal Liberaal is verrast door de door de gemeente uitgezette enquête over duurzaamheid. In het persbericht wordt vermeld dat het initiatief van deze enquête van de gemeenteraad afkomstig is. Volgens Lokaal Liberaal is zij daar als partij met 8 zetels in de raad niet in gekend. De partij geeft aan voorstander te zijn van het betrekken van inwoners bij belangrijke besluitvorming. Uit de aan het college van B&W gestelde vragen blijkt echter dat de partij grote vraagtekens zet bij de procedurele gang van zaken en de inhoud van de gestelde vragen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES