Regionieuws - Vervullen vacatures wordt steeds moeilijker

donderdag 19 september 2019 08.54 uur | laatst gewijzigd: donderdag 19 september 2019 07.58 uur | auteur: UWV

In de regio Midden-Utrecht steeg het aantal WW-uitkeringen in augustus met 1,7% ten opzichte van de voorgaande maand. Dat is hoger dan de landelijke stijging en is in de regio vooral toe te schrijven aan het seizoenseffect bij pedagogische beroepen. In vergelijking met een jaar geleden is de daling met 13,9% nog steeds een flinke afname. Halverwege 2019 is in de regio Midden-Utrecht de spanning op de arbeidsmarkt verder gestegen. Voor 70% van de beroepsgroepen is de arbeidsmarkt ‘krap’ tot ‘zeer krap’ te noemen. UWV meet de spanning op de arbeidsmarkt door de openstaande vacatures af te zetten tegenover werkzoekenden met een kortlopende WW-uitkering. (Foto ter illustratie - veel vacatures in techniek).

Seizoenseffect oorzaak stijging WW-uitkeringen
Eind augustus verstrekte UWV 11.431 WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. In augustus nam het aantal WW-uitkeringen in de regio ten opzichte van juli toe met 193 (+1,7%). De  pedagogische beroepen droegen op grond van het seizoenspatroon hieraan het meeste bij. Deze stijging komt elk jaar voor in deze periode en wordt veroorzaakt door het aflopen van arbeidscontracten in het onderwijs. De komende maanden zal naar verwachting het aantal WW-uitkeringen weer afnemen. Landelijk stegen de uitkeringen in augustus met 1,1% minder sterk. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 2,4% in augustus 2019 in de regio Midden-Utrecht iets onder het landelijk WW-percentage (2,6%).

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht met 1.844 uitkeringen, ofwel 13,9%. In geheel Nederland bedroeg de daling het afgelopen jaar 14,9%. De absolute afname van de WW-uitkeringen op jaarbasis in de regio Midden-Utrecht was het grootst bij de sectoren zorg en de overige commerciële dienstverlening. De procentuele daling van het aantal uitkeringen was het sterkst in de sectoren bouw en landbouw & groenvoorziening.

Oplopende krapte, meer beroepsgroepen met weinig aanbod
De afgelopen jaren is de spanning op de arbeidsmarkt toegenomen. In de regio Midden-Utrecht is de arbeidsmarkt als ‘krap’ te typeren. De regio heeft in veel beroepssectoren te maken met relatief weinig personeelsaanbod in verhouding tot de personeelsvraag. UWV meet de spanning op de arbeidsmarkt door de openstaande vacatures af te zetten tegenover werkzoekenden met een kortlopende WW-uitkering. Die spanning is in het tweede kwartaal van 2019 verder toegenomen. Maar liefst 70% van de beroepsgroepen heeft in de regio Midden-Utrecht de arbeidsmarkttypering ‘krap’ of ‘zeer krap’. Vier beroepsgroepen, waaronder kunstenaars en journalisten, kennen een ‘ruime’ arbeidsmarkt.

Voor o.a. functies in de techniek, horeca, ICT en transport stonden eind juni in de regio Midden-Utrecht veel vacatures open, terwijl het aanbod aan recente werkzoekenden relatief beperkt was. Een deel betreft parttime en tijdelijke banen

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES