Rondom de Raad - LIVE - dinsdag 1 oktober

maandag 30 september 2019 14.32 uur | laatst gewijzigd: maandag 30 september 2019 13.42 uur | auteur: Robbert Oelp

Dinsdag 1 oktober vergadert de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Raadsleden komen bij elkaar om belangrijke besluiten voor de inwoners van Stichtse Vecht te nemen. Het politieke programma van RTV Stichtse Vecht: 'Rondom de Raad' is daar live bij aanwezig. Start programma 18:55 te zien op Ziggo kanaal 44 en Caiway kanaal 12.

Op de agenda de volgende onderwerpen:

- Installatie kinderburgemeester Merle Schweppe
- Motie Schiphol
- Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken
- Beoordelingskader en uitgangspunten Ruimtelijk-economisch programma (REP)
- Startnotitie Regionale Energie Strategie U16
- Het protocol vermoedens van integriteitsschending politieke ambtsdragers 
- Bestuursrapportage 2019 
- Nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES