Gemeente gaat subsidie verstrekken voor het afkoppelen van hemelwater en aanleggen van groene daken

woensdag 02 oktober 2019 10.49 uur | laatst gewijzigd: woensdag 02 oktober 2019 09.56 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft in de raad van dinsdag 1 oktober het raadsvoorstel: 'subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleggen van groene daken' aangenomen. De gemeente stelt in 2020 een bedrag van € 75.000,- beschikbaar om dit te realiseren. Aan het eind van 2020 wordt de regeling geëvalueerd en zal indien nodig een voorstel worden gedaan voor een aanpassing van de regeling voor 2021 en verder.

Het bedrag per afgekoppelde m2 dak (gemeten in het platte vlak) bedraagt € 4,- tot € 8,- (afhankelijk van de oppervlakte) tot een maximum van 1000 m2. Het bedrag voor de realisatie van een groen dak varieert afhankelijk van de afmeting van het dak van € 10,- tot € 25,- per m2. Het bedrag voor de subsidie bedraagt in alle gevallen maximaal het bedrag voor de werkelijke kosten van de maatregel. 

De motie van de PVV: Vrijwillige deelname afkoppelen hemelwater’ werd door de raad aangenomen. Als blijkt dat na drie jaar onvoldoende inwoners gebruik hebben gemaakt van de vrijwillige afkoppeling, wordt het college verzocht met een voorstel te komen om de hemelwaterverordening 2016 in te trekken en te onderzoeken hoe de bewoners wel gemotiveerd kunnen worden om vrijwillig aan de subsidieregeling mee te laten doen. 

Ook het voorstel van Lokaal Liberaal - die inwoners een bonus van 10 % bovenop het subsidiebedrag geeft bij het aanleggen van een groen dak met 2 of meer aaneengesloten daken - werd in meerderheid door de aangenomen. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES