Stichtse Vecht wil met minister in gesprek over groei Schiphol


donderdag 10 oktober 2019 19.34 uur | laatst gewijzigd: donderdag 10 oktober 2019 18.37 uur | auteur: Robbert Oelp
Foto: Jan Van Dam

In juli heeft het kabinet een besluit genomen dat Schiphol mag groeien na 2020. Vanuit het cluster Groene Hart - waar Stichtse Vecht een onderdeel van uitmaakt - is schriftelijk gereageerd op de uitgangspunten. De minister wordt gevraagd het gesprek aan te gaan met een delegatie van bestuurders uit het cluster. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Gemeente Stichtse Vecht: 'In juli is het kabinetsbesluit genomen dat Schiphol in kleine stapjes mag groeien na 2020. De voor Schiphol toegestane groei wordt afhankelijk van de hoeveelheid hinderreductie die de luchtvaartsector weet te behalen. Hierbij geldt een uiteindelijk maximum van 540.000 vliegbewegingen (huidige plafond: 500.000 bewegingen).’

Vanuit het cluster Groene Hart binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarin de gemeente Stichtse Vecht is vertegenwoordigd, is schriftelijk gereageerd op de uitgangspunten van het Kabinet. Hierbij is extra aandacht gevraagd voor het buitengebied en de overlast door laagvliegend verkeer. Gemeente Stichtse Vecht: ‘In de brief wordt de Minister gevraagd het gesprek aan te gaan met een delegatie van bestuurders uit het cluster.’

Gemeente Stichtse Vecht: Het kabinet bereidt diverse besluiten voor en is voornemens diverse beleidsnota’s vast te stellen die raakvlakken hebben met het Schipholdossier. Ook worden er momenteel veel onderzoeken uitgevoerd en vinden er discussies plaats in de Tweede Kamer. Ook de uitspraak van de Raad van State (RvS) inzake stikstof kan consequenties hebben voor de luchtvaart en komt in de brief aan bod.’

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES