Pilotwoningen vergunninghouders terug naar sociale woningvoorraad

donderdag 10 oktober 2019 19.44 uur | laatst gewijzigd: donderdag 10 oktober 2019 18.49 uur | auteur: Robbert Oelp

Gemeente Stichtse Vecht heeft eerder speciale voorzieningen voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders in het leven geroepen waaronder pilotwoningen; doorstroomwoningen voor alleengaande vergunninghouders in afwachting van gezinshereniging. Het college van B&W heeft besloten de vrijkomende pilotwoningen ‘terug te geven’ aan de sociale woningvoorraad.

Eerder stond de gemeente onder toezicht van de Provincie omdat het een achterstand had met betrekking tot de taakstelling huisvesting vergunninghouders. In januari van dit jaar waren de achterstanden volledig ingehaald. De taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders is inmiddels zodanig teruggelopen dat de pilotwoningen in zijn geheel afgebouwd kunnen worden. In juli 2018 zijn al een keer 5 van de 10 pilotwoningen teruggegeven aan de corporaties.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES