Regionieuws: Helft WW-gerechtigden regio Midden-Utrecht hoogopgeleid

donderdag 17 oktober 2019 09.24 uur | laatst gewijzigd: donderdag 17 oktober 2019 08.28 uur | auteur: UWV

In de regio Midden-Utrecht daalde het aantal WW-uitkeringen in september met 1,2% minder sterk dan in geheel Nederland. In vergelijking met een jaar geleden was de regionale afname van het aantal uitkeringen ook minder sterk dan de landelijke daling. De WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een hbo- of wo-opleiding namen op jaarbasis af met 13%. Bij werkzoekenden met andere opleidingsniveaus was die daling met 20,8% sterker. Van de WW-uitkeringen die in de regio Midden-Utrecht worden verstrekt aan werkzoekenden met een bekend opleidingsniveau, gaat de helft naar hoogopgeleiden.

Daling WW-uitkeringen
Eind september verstrekte UWV 11.299 WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. In september nam het aantal WW-uitkeringen in de regio ten opzichte van augustus af met 132 (-1,2%). De landelijk daling van het aantal uitkeringen in september was met 1,4% sterker dan in de regio. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 2,4% in september 2019 in de regio Midden-Utrecht onder het landelijk WW-percentage van 2,6%.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht met 1.841, ofwel 14%. In geheel Nederland bedroeg de daling het afgelopen jaar 14,7%. De absolute afname van de WW-uitkeringen op jaarbasis in de regio Midden-Utrecht was het grootst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-746). Ook de procentuele daling van het aantal uitkeringen was in de regio het sterkst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-19,9%).

Kleinere WW-daling bij hbo- en wo-opgeleiden
Het aantal WW-uitkeringen dat UWV in de regio aan hoogopgeleiden verstrekte, daalde met 729 van 5.593 in 2018 naar 4.864 (-13%). Bij hoogopgeleiden in de regio Midden-Utrecht is de procentuele daling van de WW-uitkeringen lager dan bij werkzoekenden zonder een hbo- of wo-opleiding (-20,8%). Van alle openstaande vacatures is ongeveer een derde voor functies op de hoogste beroepsniveaus met complexe tot zeer complexe taken.

Eind september 2019 ging in de regio Midden-Utrecht bij werkzoekenden met een bekend opleidingsniveau de helft van de verstrekte WW-uitkeringen naar werkzoekenden met een hbo- of wo-opleiding. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar. Het aandeel WW-uitkeringen aan 50-plussers (40%) en uitkeringen met een looptijd van twaalf maanden of langer (26%) wijken bij hoogopgeleiden nauwelijks af van die bij anders opgeleiden. In beide gevallen is dit aandeel ook lager dan een jaar geleden.

Functies voor hoogopgeleiden
De meeste WW-uitkeringen van hoogopgeleiden uit de regio Midden-Utrecht gaan naar werkzoekenden die op zoek zijn naar een bedrijfseconomische of administratieve functie (1.252) of een managementfunctie (1.115). De beroepsgroepen waar hoogopgeleiden aanvullend veel naar zoeken zijn functies met complexe tot zeer complexe taken zoals:

* Adviseurs marketing, public relations en sales
* Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs
* Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling
* Vertegenwoordigers en inkopers
* Directiesecretaresses

UWV verwacht dat komend jaar het aantal banen van werknemers verder groeit. Tot de groeisectoren behoren onder meer ICT, openbaar bestuur, zorg & welzijn en zakelijke diensten. De vraag vanuit deze sectoren biedt kansen aan hoogopgeleiden. UWV brengt 30 oktober Regio in Beeld 2019 uit. Deze publicatie besteedt onder andere aandacht aan de werkgelegenheidsontwikkeling, de vacaturemarkt en oplossingsrichtingen om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES