Regionieuws: Uiterlijk 1 december 2019 duidelijkheid stikstofaanpak

dinsdag 22 oktober 2019 10.58 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 22 oktober 2019 10.19 uur | auteur: Robbert Oelp

Rijk en provincies hebben 17 oktober 2019 een goed en constructief gesprek gevoerd. Provincie Utrecht: 'Rijk en provincies werken gezamenlijk, vanuit de eigen verantwoordelijkheden, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee we de natuur in Nederland beter beschermen en tegelijkertijd ruimte scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven.' (Foto Provincie Utrecht)

Provincie Utrecht: 'Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningsverlening voor alle sectoren op gang is gekomen of komt. Uitgangspunten zijn de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.'

Provincies en het Rijk zullen hierover uiterlijk 1 december 2019 verdere duidelijkheid geven. Overigens is het van belang dat de gezamenlijke overheden met alle sectoren het gesprek aangaan.

BELEIDSREGELS
De beleidsregels in de provincies Utrecht zijn nog steeds van kracht zijn. Aan de hand van die beleidsregels kan de benodigde Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) voor bedrijven die stikstofneerslag veroorzaken sinds vrijdag 11 oktober in Utrecht weer aangevraagd worden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES