PVV stelt aanvullende vragen over groen onderhoud

maandag 04 november 2019 19.32 uur | laatst gewijzigd: maandag 04 november 2019 18.38 uur | auteur: Robbert Oelp

De fractie van de PVV heeft eerder vragen gesteld aan het college over het onderhoud aan het groen gelegen tussen de J. Dircksenstraat en de van Couwenhovensstraat in Breukelen. De reactie van het college heeft geleid tot vervolgvragen van de PVV. (Foto PVV)

De gemeente is van mening dat het geleverde voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze reactie van de gemeente is voor de PVV aanleiding om vervolgvragen te stellen omdat volgens de partij ook de veiligheid van inwoners in het geding is. De partij refereert aan de losliggende tegels op een voetpad in de omgeving van Boom en Bosch in Breukelen en de staat van onderhoud van een speelveldje in de Maarssenbroekse wijk Fazantenkamp. Volgens de partij blijkt uit een foto dat dit onderhoud niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

NB De door de partij gestelde bijlagen is als document toegevoegd

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES