Zorgen in Stichtse Vecht over financiële situatie 'Dokter Bosman'

woensdag 06 november 2019 08.35 uur | laatst gewijzigd: woensdag 06 november 2019 08.39 uur | auteur: Robbert Oelp

'Dokter Bosman' is een begrip als het gaat om hulpverlening op het gebied van jeugdzorg. Onlangs zijn in de media berichten verschenen dat Dokter Bosman financiële problemen heeft. Ook de gemeente Stichtse Vecht heeft een bedrag tegoed van deze organisatie. Volgens de gemeente staat de zorg aan cliënten niet ter discussie.

Zorgen over consequenties
Gemeente Stichtse Vecht: 'Voor onze gemeenten is van essentieel belang dat de cliënten die in behandeling zijn bij Dokter Bosman duurzaam zorg blijven ontvangen. Daarom spreken wij al sinds deze zomer met bestaande en nieuwe zorgaanbieders om indien nodig cliënten te kunnen herplaatsen. Daarnaast is melding gedaan van onze zorgen bij de continuïteit van de zorg die onze cliënten ontvangen via Dokter Bosman bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.'

Failissementsverzoek
Het instituut zit in een financieel zorgelijke situatie. Gemeente Stichtse Vecht: 'Er lag een faillissementsverzoek vanuit de Belastingdienst per 6 augustus. Dit is na een schikking van Dokter Bosman met de Belastingdienst van tafel gehaald, juist doordat Dokter Bosman beroep deed op die externe financier: DRB Investments. Dit is een voor deze overname opgerichte bv van aantal investeerders. Deze bv wil onder voorwaarden Dokter Bosman overnemen.'

Kwijtschelding schulden
Gesprekken vanuit Utrecht West lopen nu met DRB. De belangrijkste voorwaarde voor overname door DRB is dat 50% van de vordering wordt kwijtgescholden en 50% door DRB wordt betaald, ingaande eind 2020. Utrecht West gaat hier niet voorshands mee akkoord. Gemeente Stichtse Vecht: 'De verhouding tussen de investering van DRB en het verzoek aan Utrecht West om 500.000 euro kwijt te schelden vinden we niet reëel. Het is immers niet de taak van de gemeenten om overheidsgeld te steken in een particuliere organisatie om daar de financiële bedrijfsvoering op orde te krijgen.In het belang van nog lopende gesprekken kunnen we op dit moment geen verdere informatie verstrekken. Zodra over de uitkomst van de lopende gesprekken meer zekerheid bestaat, zullen wij u verder informeren.'

Schulden
Volgens het artikel op the website van follow the money heeft de instelling te kampen met een schuld van 11 miljoen euro. Het is niet bekend waar de oorzaal ligt van de enorme schulden van een instelling die gezien wordt als instituut en de specialist op het gebied van jeugdzorg.

Reactie Dokter Bosman
De Instelling heeft volgens GGZ Totaal bij monde van een advocaat aan FTM laten weten het artikel onjuist te vinden, maar meer tijd nodig te hebben om te kunnen reageren.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES