In 2020 één gecombineerde aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

donderdag 07 november 2019 18.56 uur | laatst gewijzigd: donderdag 07 november 2019 19.00 uur | auteur: Persbericht gemeente Stichtse Vecht

Vanaf volgend jaar gaat Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) ook namens Stichtse Vecht de heffing en inning van de lokale belastingen uitvoeren. Belastingen SWW, de organisatie die nu de gemeentelijke belastingtaken uitvoert, stopt per 1 januari 2020.

Gecombineerde aanslag
BghU verstuurt met ingang van volgend jaar één gecombineerde aanslag voor de  gemeentelijke- en waterschapsbelastingen naar inwoners en bedrijven in Stichtse Vecht die hun waterschapsbelastingen betalen aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Wie waterschapsbelastingen betaalt aan Waternet, blijft een aanslag ontvangen van Waternet.

Digitaal loket
Via het digitaal loket op de website www.bghu.nl kan iedereen zijn/haar gemeentelijke en/of waterschapsbelastingzaken regelen. Bijvoorbeeld betalingen raadplegen, automatische incasso regelen, kwijtschelding aanvragen, het WOZ-taxatieverslag inzien of bezwaar maken. Ook kan men terecht bij de bezoekersbalie van de BghU (gehuisvest in het stadskantoor Utrecht). 

De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven en de verordeningen. 

Klantgericht
BghU bestaat sinds 1 januari 2014 en is een samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. De schaal van de samenwerking staat garant voor een efficiënte en klantgerichte dienstverlening.

Meer informatie 
Voor meer informatie over BghU, kan men terecht op www.bghu.nl. Inwoners en bedrijven van de gemeente Stichtse Vecht kunnen met specifieke vragen over hun gemeentebelastingen nog tot 1 januari 2020 terecht bij Belastingen SWW.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES