Kinderburgemeester krijgt eigen gemeenteraad

donderdag 07 november 2019 21.31 uur | laatst gewijzigd: donderdag 07 november 2019 21.49 uur | auteur: Robbert Oelp

Het college heeft besloten dat jeugdparticipatie de rode draad en focus in het kinderburgemeesterschap wordt. De huidige functie van de kinderburgemeester in Stichtse Vecht is met name ceremonieel. Gemeente Stichtse Vecht: 'In Stichtse Vecht willen we de jeugd de mogelijkheid geven om hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Het college ziet graag dat jeugdparticipatie werkelijkheid wordt. De uitvoering van dit traject is in samenwerking met werkgroep participatie binnen onze organisatie.'

Het doel van de kinderburgemeester is de zichtbare schakel zijn tussen de kinderen in Stichtse Vecht en de gemeente. De kinderburgemeester gaat als ambassadeur en spreekbuis ideeën ophalen bij kinderen uit Stichtse Vecht. Ideeën binnen de vooraf door hem of haar bepaalde speerpunten. De kinderburgemeester brengt de opgehaalde ideeën bij de gemeente. Samen met de beleidsambtenaren beoordeelt de kinderburgemeester de verzamelde ideeën. Hierbij wordt gekeken naar technische uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid. Indien een idee aan de gestelde criteria voldoet mag het door naar de kinderraad.

Gemeente Stichtse Vecht: 'De kindergemeenteraad wordt één keer georganiseerd in het jaar van de kinderburgmeester. Tijdens deze kindergemeenteraad discussiëren de kinderen met elkaar over de ideeën en proberen ze elkaar te overtuigen van hun eigen idee. Voor de organisatie van kindergemeenteraad wordt een bedrag van € 3.600,- beschikbaar gesteld vanuit budget Representatie.'

De kindergemeenteraad zorgt ervoor dat kinderen meer leren over politiek en dat politiek concreter wordt. Het voorstel voor de kindergemeenteraad levert een bijdrage aan de wens van ons college om kinderen in Stichtse Vecht structureel te betrekken bij beleidsvorming. Op deze manier benutten we de kracht, kennis en kunde van de jeugd binnen onze samenleving .

Realisatie van (een van de) door de kinderen ingebrachte ideeën is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van het project. Er wordt jaarlijks een bedrag van maximaal €5.000 beschikbaar gesteld vanuit programma Bestuur voor de realisatie van het winnende idee. De kinderburgemeester is durende het kalenderjaar ook zichtbaar in de gemeente door middel van ceremoniële activiteiten. Het college heeft besloten om de periode van het kinderburgemeesterschap te wijzigen van oktober-oktober, naar juli-juli.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES