Wijzigingen in portefeuilleverdeling college B&W Stichtse Vecht

donderdag 14 november 2019 08.53 uur | laatst gewijzigd: donderdag 14 november 2019 08.04 uur | auteur: Gemeente Stichtse Vecht

Het college van B&W heeft vandaag, woensdag 13 november, een besluit genomen over een tijdelijke waarneming van de portefeuille van wethouder Linda van Dort, die dinsdagavond 12 november na de begrotingsbehandeling haar ontslag heeft ingediend.

De voorlopige wijzigingen in de portefeuille zijn:

Nieuw beleidsveld in de portefeuille Nieuwe projecten in de portefeuille

Wethouder Jeroen Willem Klomps: duurzaamheid en milieu - grondbedrijf en Wijkwethouder Tienhoven project N230.

Wethouder Hetty Veneklaas: Volkshuisvesting - Wijkwethouder Maarssen-dorp - 2de locoburgemeester 

Wethouder Maarten van Dijk ruimtelijke ordening: Water - Wijkwethouder Oud Zuilen - 3de locoburgemeester

Naast bovenstaande portefeuille indeling volgt nog een verdeling op het gebied van projecten, gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen. Definitieve besluitvorming hierover zal nog plaatsvinden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES