GroenLinks wil volgende stap zetten in participatie Harmonieplein

donderdag 14 november 2019 14.35 uur | laatst gewijzigd: donderdag 14 november 2019 13.40 uur | auteur: Robbert Oelp

Tijdens de raad van 19 november 2019 biedt GroenLinks een motie aan met als doel een volgende stap te zetten in participatie van het Harmonieplein. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht - Maquette Harmonieplein.

Professionalisering burgerparticipatie
GroenLinks: ‘Het verder professionaliseren van burgerparticipatie is de sleutel voor een betere leefomgeving. De inrichting van de openbare ruimte en het dorpsplein van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein biedt mogelijkheden om betrokken partijen op gelijkwaardige basis de betekenis en functies van het plein binnen het centrum te vertalen in een schetsontwerp.’

Motie 'Volgende stap in participatie van het Harmonieplein'
De motie verzoekt het college om kaders vast te leggen, waarbinnen deelnemende partijen mogen co-creëren en zelf tot gedragen oplossingen mogen komen en bij de gebiedsontwikkeling Harmonieplein de mogelijkheid te bieden aan een representatieve groep partijen om samen, op gelijkwaardige basis, een voorkeurs schetsontwerp voor het dorpsplein te bepalen. Het doel is om het voorkeursontwerp in te brengen in de commissie Fysiek domein. 

Om de motie door het college tot uitvoer te brengen is een meerderheid van de gemeenteraad nodig. Behandeling vindt plaats tijdens de komende gemeenteraadsvergadering van 19 november aanstaande. Deze raadsvergadering is live te volgen bij RTV Stichtse Vecht.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES