Sportpark Zuilense Vecht wordt geen energieneutraal sportpark

donderdag 21 november 2019 09.54 uur | laatst gewijzigd: donderdag 21 november 2019 08.57 uur | auteur: Robbert Oelp

Op dinsdag 3 december komt de commissie Fysiek Domein bij elkaar om te vergaderen over diverse onderwerpen waaronder het 'Gebiesplan Zuilense Vecht.' Het toekomstige nieuwe sportpark wordt naast een sportpark zowel een groene buffer als een aantrekkelijke verbinding tussen de gemeentes Stichtse Vecht (kern Maarssen-Dorp) en gemeente Utrecht (kern Zuilen). Zuilense Vecht omvat de herontwikkeling van het gebied van de sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk. Beide sportterreinen zijn aan vernieuwing toe. De ambitie om een energieneutraal sportpark te realiseren wordt losgelaten. Dit blijkt op dit moment niet mogelijk te zijn. (Foto afkomstig uit Energieplan Zuilense Vecht).

UItgangspunten raadsvoorstel
Uitgangspunt van behandeling is het voorstel van B&W wat aan de politiek voorgelegd zal worden. Een deel van het Gebiedsplan (hoofdlijnen en leidende principes) moeten vastgesteld worden als gemeenschappelijk kader voor nadere uitwerking tot Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de woningbouwlocatie en tot Inrichtings Programma van eisen voor het gezamenlijke sportief park en lint.

Bijstelling ambities
Uit de stukken blijkt dat de ambitie om een energieneutraal sportpark te realiseren niet haalbaar blijkt te zijn: 'Met een maximale inzet van zon-PV op daken en gevels kan maximaal 56% van de benodigde elektriciteit worden opgewekt. Wanneer we de elektriciteitsbehoefte van de warmtevoorziening meenemen is dit maximaal 36%. Een windmolen is niet wenselijk in Zuilense Vecht.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES