Fujitsu maakt bezwaar tegen herbestemming kantoorpand

donderdag 21 november 2019 10.12 uur | laatst gewijzigd: donderdag 21 november 2019 09.28 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het bedrijf Fujitsu staat niet achter het herbestemmen van een deel van het door het bedrijf gedeeltelijk gehuurde kantoorpand (Kwadrant in Maarssen) naar woningen en in het bijzonder naar studentenhuisvesting. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Verzoek PvdA
Het bedrijft heeft in de zomer van 2019 een brief gestuurd naar de gemeenteraad. De brief is in de raadsvergadering van 1 oktober 2019 voor kennisgeving aangenomen. Op verzoek van de fractie van de PvdA wordt de brief behandeld in de commissie Fysiek Domein van 4 december aanstaande. Fujitsi is sinds 1989 gevestigd in het kantoorpand aan het Kwadrant in Maarssen. Tot 2008 was het pand in eigendom van Fujitsu. Na 2008 heeft het bedrijf het overgrote deel van het kantoorpand aan een reeks van verschillende eigenaren verhuurd.

Brief Fujitsu
Fujitsu in een brief aan de raad: 'Sinds aanvang 2019 is de eigenaar Kwadrant Maarssen B.V. onderdeel van de groep waar ook We Do Projects B.V. deel vanuit maakt. Wij maken onderdeel uit van de Fujitsu Groep (4e IT dienstverlener ter wereld) Het betreft hier ons hoofdkantoor voor Nederland. Onlangs hebben wij aan de verhuurder aangegeven de huur in ieder geval nog tot en met 31 augustus 2025 te zullen voortzetten.'

Bezwaar
Fujitsu is niet happy met de plannen van de verhuurder om het niet door het bedrijf gehuurde gedeelte van het kantoorpand te herbestemmen naar woningen en meer in het bijzonder naar studentenhuisvesting. Fujitsu: 'Wij hebben bezwaren tegen (de uitvoering van) deze plannen en met name tegen het wijzigen van de bestemming van het kantoorpand in een andere dan uitsluitend een kantoorbestemming.'

Fujitsu vervolgt: 'De uitstraling van het kantoorpand is hierom voor ons van groot belang en komt door de plannen ernstig in het geding. Het uitvoeren van de plannen en de daadwerkelijke aanwezigheid van studenten in en om het kantoorpand brengt naar verwachting grote overlast, waaronder geluids- en stofhinder, verkeersontsluitingsproblematiek en een verminderde uitstraling van het kantoorpand, met zich mee. Dergelijke overlast is voor ons onacceptabel. Een ander zwaarwegend punt voor ons is de beveiliging bij het leveren van diensten aan partijen. Met de uitvoering van de huidige plannen maken wij ons ernstig zorgen in hoeverre de veiligheid van de dienstverlening gewaarborgd kan worden.'

Wanneer de plannen van herbestemming van een deel van het pand zullen worden voortgezet zal het bedrijf bezwaar te maken en in het ergste geval staat het bedrijf open voor relocatie en sluiting van het hoofdkantoor in Maarssen. Bij Fujitsu werken circa 350 medewerkers waarvan een deel woonachtig is in de gemeente.

Onderdeel van grotere plannen
Het herbestemmen van een deel van het Fujitsu pand is onderdeel van een groter plan: Stedenbouwkundig kader Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek. Dit betreft de transformatie van kantoor- en bedrijfspanden naar woningen. In totaal is op de locatie ruimte voor ongeveer 1.500 tot 2.300 woningen. Dit betreft gestapelde woningbouw (appartementen), waarvan minimaal 30% sociale huur, 30% middenhuur en 10% in het grotere segment. Het Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden van deze plannen worden besproken in de commisie Fysiek Domein van 4 december aanstaande.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES