PvdA: 'Onderzoek mogelijkheid woningbouw terrein Ballast Nedam'

maandag 25 november 2019 13.10 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 26 november 2019 09.03 uur | auteur: Robbert Oelp

De PvdA is van mening dat woningbouw in Stichtse Vecht meer ambtelijke ondersteuning nodig heeft van de Provincie. De partij is van mening dat het vlak buiten Maarssen gelegen terrein van Ballast Nedam een goede kans zou zijn voor realisering van nieuwbouw. De partij heeft vragen gesteld aan het college van B&W.

Uit de vragen blijkt dat de partij voorstander is van het verdwijnen van de industriële activiteit van Ballast Nedam net iets buiten Maarssen: 'Het bied een kans om Stikstof te verlagen doordat industriële activiteit op de lokatie verdwijnt (veel zwaar transport zou verdwijnen).Voor woningbouw op een mooie lokatie biedt het tegelijk ruimte voor veel sociale huur woning op een mooie lokatie.'

Voor een verdere stap zullen de rode contouren (de rode contour markeert de grens tussen stedelijk gebied en landelijk gebied / waar wel en niet gebouwd mag worden) moeten worden opgerekt. De PvdA wil dat het college contact opneemt met deProvinciale Staten.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES