Vooroverlegplan voor voormalig 'meest verrommelde plek'

maandag 25 november 2019 13.58 uur | laatst gewijzigd: maandag 25 november 2019 13.08 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De voormalige fabriekslocatie aan de Merwedeweg 3 in Breukelen wordt mogelijk gesloopt en zal plaatsmaken voor een nieuw multifuncitoneel gebouw. De eigenaar van het pand heeft een vooroverlegplan ingediend om te kijken naar de haalbaarheid van de huidige ideeën.

Mogelijke functies
De vervallen en leegstaande fabriekslocatie van voormalig haardenfabriek Interno aan de Merwedeweg 3 in Breukelen, is al jaren een doorn in het oog. De plek werd eerder door NMU uitgeroepen tot de meest verrommelde plek van de provincie Utrecht. Er zijn in de afgelopen jaren meerdere plannen ingediend maar dit leidde tot op heden niet tot resultaat. In 2017 heeft het college richting gegeven aan functies die in principe morgen worden geacht op deze locatie in afwijking van het huidige bestemmingsplan. Deze functies zijn perifere detailhandel (auto's, boten, caravans, meubelzaken, tuincentra en bouwmarken), benzinestation, autowasstraat, onderwijs, leisure (partycentra, bowling, kartbaan, sport, health, adventure) en maatschappelijke doeleinden (afvalbrengstation, gemeentewerf, calamiteitencarage). Nieuwbouw in de vorm van woningbouw is uitgesloten.

Vooroverlegplan
Op basis van deze uitgangspunten heeft de eigenaar (Van Herk Groep) een vooroverlegplan ontworpen. Het doel van dit plan is om te komen tot een principe goedkeuring voor verdere ontwikkeling van het plan. Mogelijk in samenhang met een nog op te stellen ruimtelijk kwaliteitskader en omschrijving van architectonische randvoorwaarden. Om het één en ander te verduidelijken zijn door de eigenaar diverse impressies gemaakt.

Besluitvorming
De commissie Fysiek domein wordt op 3 december bijgepraat over het door de eigenaar ingediende vooroverlegplan. Het college van B&W heeft al besloten in principe medewerking te verlenen aan de verdere ontwikkeling van het plan om een multifunctioneel gebouw aan de Merwedeweg 3 te realiseren. Mits wordt voldaan aan de ruimtelijke uitgangspunten en mits aan de hand van een onderzoek aangetoond kan worden dat de verkeersafwikkeling geen significante gevolgen heeft voor de doorstroming van het verkeer in het omliggende gebied en van en naar de A2 en dat de verkeersveiligheid kan worden gewaarborgd.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES