Bewoners Nieuwer ter Aa: ‘We geven de moed niet op, de belangen zijn te groot’

woensdag 27 november 2019 18.03 uur | laatst gewijzigd: woensdag 27 november 2019 17.09 uur | auteur: Robbert Oelp

Inwoners van de kern Nieuwer ter Aa willen dat er nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd in de kleine kern: ‘Wij beklemtonen steeds weer het grote belang dat het behouden van de vitaliteit en zelfredzaamheid van onze kleine kern op termijn op het spel staat. Hoe belangrijk het is dat jong en oud in ons dorp moeten kunnen blijven wonen.’ (Archieffoto Burendag in Nieuwer ter Aa).

Het afgelopen jaar heeft de Klankbordgroep Nieuwer ter Aa veel energie gestoken in het proces om aanvullende woningbouw mogelijk te maken. Fractievergaderingen werden bezocht, concept tekeningen ontworpen, de woningbouwvereniging betrokken, de provincie meegenomen in onze voornemens en we hebben veel contacten met het gemeentehuis gehad om onze argumenten kracht bij te zetten.

Uit de inwoners nieuwsbrief Ons Genoegen: ‘In een duurzaam gebouwd wijkje, ruimtelijk, energieneutraal, landschappelijk, een soort hofje. Waar oud en jong elkaar helpen. Een voorbeeldwijk! Tot nu toe zonder resultaat, omdat de zogenaamde rode contour – waarbuiten niet gebouwd mag worden – strak om ons dorp ligt. We geven de moed niet op, want daarvoor zijn de belangen te groot.’

Inwoners gaan inspreken tijdens de commissie Fysiek Domein van 4 december aanstaande. Inwoners pleiten ervoor huizenbouw aan de zuid-oost kant van Nieuwer Ter Aa toe te staan, in weerwil van de rode contour die op dit moment nog strak om de kern ligt. In de commissie wordt de actualisatie van de woonvisie aan de politiek voorgelegd. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES