Ophef op social media over wachtgeld - gemeente betaalt tonnen aan voormalige bestuurders

donderdag 28 november 2019 08.25 uur | laatst gewijzigd: donderdag 28 november 2019 08.21 uur | auteur: Robbert Oelp

De uitkering na het vervullen van een politiek ambt is voor politieke ambtsdragers geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. In diverse bewonersgroepen op social media is deze week ophef ontstaan over het gebruikmaken van het recht op wachtgeld door de onlangs afgetreden wethouder. Het recht op ‘wachtgeld’ bestaat volgens de wet ongeacht de reden van het aftreden. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat de gemeente Stichtse Vecht op jaarbasis tonnen kwijt is aan wachtgeld aan voormalige bestuurders.

Recht
Het recht op ‘wachtgeld’ bestaat volgens de wet ongeacht de reden van het aftreden, de niet-herbenoeming of ontslag van een bestuurder. De omstandigheden doen niet ter zake. Als een bestuurder gebruik maakt van het wachtgeld heeft deze een sollicitatieplicht. Gemeente Stichtse Vecht: 'Wachtgeld is een overbrugging naar inkomsten uit ander werk. Tegenover het recht op wachtgeld staan ook verplichtingen.' 

Tonnen aan wachtgeld
Uit navraag bij de gemeente Stichtse Vecht blijkt dat de gemeente op jaarbasis tonnen betaalt aan wachtgeld aan voormalige bestuurders. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Ja, wij betalen nog wachtgeld aan voormalige bestuurders. Voor 2019 hebben wij tot en met november het bruto bedrag van € 330.521,86 betaald.’ 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES