Gebied rond 't Heycop en de Aa wordt vuurwerkvrije zone

donderdag 28 november 2019 15.14 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 29 november 2019 07.30 uur | auteur: Robbert Oelp

In Breukelen hebben bewoners van ’t Heijcop en de Aa handtekeningen verzameld omdat zij willen dat hun omgeving een vuurwerkvrijezone wordt, net als vorig jaar al het geval was bij de kinderboerderijen Otterspoor, Vechtse Hoeve en dierenweide Breukelen. Het college van B&W is dat met de bewoners eens. Daarom heeft het college afgelopen dinsdag besloten dat voor de jaarwisseling 2019/2020 de locatie rondom seniorenflat ‘t Heycop en verzorgingshuis De Aa in Breukelen ook een vuurwerkvrije zone wordt. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Gemeente Stichtse Vecht: 'Dit betekent dat het verboden is om op deze locaties vuurwerk af te steken. Dit verbod geldt ook voor de periode van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur in de jaarovergang van 2019-2020. Net als vorig jaar wordt op de locaties door middel van borden aangegeven dat het verboden is om vuurwerk af te steken. Handhaving van dit verbod komt bovenop de reguliere werkzaamheden van de boa’s. Dit betekent dat zij niet bij elke melding direct beschikbaar zijn om op te treden.'

De handhaving van de vuurwerkvrije zones ligt primair bij de gemeentelijke handhavingsambtenaren (de BOA’s). De politie handhaaft in principe niet op vuurwerkvrije zones. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en de politie.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES