Gemengd wonen concept in woon-zorgcentrum ’t Kampje definitief gecontinueerd

donderdag 28 november 2019 15.22 uur | laatst gewijzigd: donderdag 28 november 2019 15.25 uur | auteur: Robbert Oelp

Het college van B&W heeft op 26 november 2019 besloten om het woonexperiment in ’t Kampje structureel te maken en te laten vallen onder de woongroep regeling van de Huisvestingsverordening Stichtse Vecht 2019. Maximaal 10 % van de 89 sociale huurwoningen mag worden toegewezen aan woningzoekenden die niet tot de primaire doelgroep (mensen met een zorgindicatie) behoren.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het experiment is gestart op 1 september 2017 met een looptijd van 2 jaar. In maart 2019 is tijdens een bestuurlijk overleg met Zorggroep De Vechtstreek, woningcorporatie Habion, de coöperatieve vereniging ‘t Kampje en de gemeente een tussentijdse evaluatie gedaan. Hier is geconcludeerd dat het experiment succesvol is en gecontinueerd dient te worden.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES