'Onvoldoende draagvlak voor verdere samenwerking met GroenLinks'

donderdag 05 december 2019 09.38 uur | laatst gewijzigd: donderdag 05 december 2019 10.24 uur | auteur: Robbert Oelp

De lokale politiek is terug bij af. Nadat eerder Lokaal Liberaal uit de coalitie stapte en de PvdA toetrad, stapte onlangs geheel onverwachts GroenLinks wethouder van Dort op. 'Ik voel me niet vrij om open te zijn over de motieven voor mijn vertrek,' lichtte de voormalige wethouder onlangs toe. De VVD, CDA en PvdA laten op 5 december weten dat er voor hen 'onvoldoende draagvlak' is om de samenwerking met GroenLinks voort te zetten. GroenLinks betreurt het besluit.

Gezamenlijke verklaring VVD, CDA en PvdA: 'De afgelopen periode vonden intensieve gesprekken plaats over de samenwerking binnen de coalitie. Door de recente gebeurtenissen ontstond er een natuurlijk evaluatiemoment. Ondanks de grote inspanningen bleek daarin dat er onvoldoende draagvlak is voor de drie coalitiepartijen om de samenwerking met GroenLinks voort te zetten. Door de snelle achtereenvolgende gebeurtenissen hebben de drie overgebleven coalitiepartijen behoefte de komende dagen te reflecteren op de ontstane situatie.'

Terug bij af
Het collegeteam dat bij aanvang van de nieuwe raadsperiode nog vol trots aangaf een team te zijn - waarin vooral werd gezocht naar overeenkomsten in plaats van verschillen - bleek uiteindelijk geen lang leven beschoren. Na diverse gebeurtenissen is de koek op. 'Samen werken aan duurzame oplossingen’ was het motto van het Coalitieakkoord 2018-2022. Eind 2018 was het dat Lokaal Liberaal al uit de coalitie stapte en de PvdA toetrad. Een jaar verder heeft de coalitie van VVD, CDA en PvdA het vertrouwen in GroenLinks opgezegd. De lokale politiek is terug bij af. 

Reactie GroenLinks
GroenLinks in een reactie: 'Vorige week hebben de coalitiepartijen besloten zonder GroenLinks verder te gaan. Dat spijt de GroenLinks-fractie. Na de turbulentie dit najaar rondom de relatief grote bezuinigingen op duurzaamheid en het aftreden van onze wethouder bleek dat de VVD, het CDA en de PvdA niet genoeg basis zagen om met GroenLinks verder te gaan in het college. GroenLinks betreurt dit besluit.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES