Tijdelijke parkeermaatregelen voor Merenhoef

zondag 08 december 2019 18.31 uur | laatst gewijzigd: zondag 08 december 2019 18.36 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het project Merenhoef in Maarssen-Dorp is volop in aanbouw. De overlast bij de Merenhoef gaat nog ongeveer 6 maanden duren, al zal het ongemak naarmate de bouw vordert afnemen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Vanwege de bouwactiviteiten kunnen nog niet alle nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd. In de directe omgeving van het woonzorgcomplex en het gezondheidscentrum zijn maar een paar parkeerplaatsen beschikbaar. Veel mensen parkeren daarom in de buurt. Dit zorgt voor parkeeroverlast in de omliggende straten.' De gemeente neemt tijdelijke maatregelen om dit zo veel mogelijk te sturen.

Tijdelijke parkeermaatregelen
Binnen de openbare ruimte van Merenhoef worden in de tweede helft van 2020 ruim voldoende parkeerplaatsen (in totaal 123) aangelegd, onder andere op het grote parkeerterrein tegenover de AVIA. Tot die tijd is in goed overleg met de ontwikkelaar gekeken naar mogelijkheden om de overlast zoveel mogelijk te verminderen. Er zijn verschillende acties in gang gezet.

* Het grote parkeerterrein tegenover de AVIA, dat over circa 6 maanden als zodanig wordt ingericht, is nu al te gebruiken door de lang parkeerders zoals de aannemer(s) en het personeel van het gezondheidscentrum en het woonzorgcomplex Merenhoef. Uiteraard kunnen ook bezoekers hier parkeren. Er staan borden om de bezoekers hierop attent te maken.  

* Er zijn 5 extra noodparkeerplaatsen aangelegd bij de ingang van het terrein Merenhoef (achter de woningen aan de Maarsseveensevaart).

* Binnenkort kunnen op een deel van het bouwterrein circa 10 extra noodparkeerplaatsen worden gemaakt.
Bij de (nood)parkeerplaatsen staat op borden aangegeven voor wie welke parkeerplaatsen zijn en hoe lang er geparkeerd mag worden.

* Voor de hulpdiensten zoals de ambulance en de dokter is een speciale noodvoorziening getroffen met borden.

Een deel van de nieuwbouw en renovatie is in september van dit jaar opgeleverd en in gebruik genomen door de nieuwe bewoners en het gezondheidscentrum. In september is de renovatie van de bestaande aanleunwoningen gestart. Ook komen er nieuwe aanleunwoningen bij. Daarnaast worden er 14 woningen gebouwd.  

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES