GroenLinks stelt houdbaarheid economische visie 2025 ter discussie

maandag 09 december 2019 15.27 uur | laatst gewijzigd: maandag 09 december 2019 15.29 uur | auteur: Robbert Oelp

Volgens GroenLinks is de economische toekomstvisie - die in 2015 door de raad is aangenomen - niet langer ‘houdbaar’. Raadslid Verstoep heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld.

In de inleiding van de door GroenLinks raadslid gestelde vragen: ‘In 2015 heeft de raad een Economische toekomstvisie Stichtse Vecht 2025 vastgesteld. Deze visie sluit niet meer aan op de eisen van een toekomstbestendige economie en maakt geen aansluiting op kansrijke thema’s zoals circulaire economie, de kansen van een groene, schone economie, watergebonden bedrijvigheid en de economische mogelijkheden van het vitaal platteland. De fractie van GroenLinks Stichtse vecht is benieuwd naar de kijk van het college op de houdbaarheidsdatum van de huidige Economische toekomstvisie Stichtse Vecht 2025 en de gevoelde noodzaak bij het college tot vernieuwing.’

Uit de vragen en toelichting is duidelijk dat de partij voorsorteert op vernieuwing van deze toekomstvisie. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES