Sloop Daalsehoek start 12 december met asbestverwijdering

dinsdag 10 december 2019 17.56 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 10 december 2019 18.04 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Op donderdag 12 december wordt gestart met de sloop van het gebouw Daalsehoek in Maarssen-Dorp. Gemeente Stichtse Vecht: 'Ze beginnen met het verwijderen van het asbest. Eerder onderzoek heeft namelijk aangetoond dat er asbest aanwezig is in het plafond van het gebouw. Het asbest wordt verwijderd door een certificeerd bedrijf en volgens de wettelijke richtlijnen die daarvoor gelden. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. Daarna begint het echte sloopwerk.'

 

Sloopwerkzaamheden
De sloopwerkzaamheden duren ongeveer 1,5 week. Het bouwverkeer rijdt rechtstreeks via de Dr. Plesmanlaan het terrein op en af. Er worden verkeersregelaars ingezet op de dagen dat er veel puin wordt afgevoerd. Het afvoeren van het puin zal alleen plaatsvinden na 9.00 uur en voor 16.00 uur.

Trillingen tijdens de sloop worden in de gaten gehouden
Het slopen van gebouwen gebeurt heel zorgvuldig. Op een paar plekken worden trillingsmeters neergezet om de trillingen die ontstaan tijdens de sloopwerkzaamheden te kunnen meten. Gemeente Stichtse Vecht: 'Ondanks een zorgvuldige voorbereiding kunnen sloopwerkzaamheden schade geven aan de openbare ruimte of gebouwen in de directe omgeving. Daarom wordt er een overzicht gemaakt van de bestaande situatie (een 0-meting) voordat de aannemer start met slopen. Als u schade constateert, dan kunt u contact opnemen met de aannemer.'

Wat wordt weggehaald?
Naast de sloop van het gebouw wordt op het terrein van de Daalsehoek een deel van de groenvoorziening verwijderd. Gemeente Stichtse Vecht: 'De bomen en struiken die langs de rand van het perceel groeien en die grenzen aan de tuinen, laten we voorlopig staan. Ook de erfafscheiding tussen het perceel Daalsehoek en de tuinen blijft voorlopig staan. De speelplek blijft aanwezig, maar het hekwerk dat grenst aan de speelplek wordt weggehaald. Het terrein wordt na de sloop ingezaaid met gras. In goed overleg met de omgeving willen we kijken of het mogelijk is het terrein een tijdelijke invulling te geven.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES