Ap Reinders voorgedragen als burgemeester Stichtse Vecht

donderdag 12 december 2019 22.27 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 13 december 2019 07.38 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft vanavond een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als het aan de raad ligt, wordt Ap Reinders begin februari 2020 benoemd als eerste burger van Stichtse Vecht.

Loopbaan
De heer A.J.H.T.H. (Ap) Reinders (46 jaar, gehuwd) is wethouder en locoburgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Hij is geboren en getogen in Hoofddorp. Na het voortgezet onderwijs in Heemstede studeerde hij algemene economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en verrichte hij promotieonderzoek aan de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was vooral werkzaam als consultant: eerst voor KPMG en vanaf 2005 tot 2014 als directeur/grootaandeelhouder van EVAR Advisory Services, een internationale adviespraktijk gespecialiseerd in strategisch-economische vraagstukken en organisatieadvies. Hij vervulde verschillende nevenfuncties, o.a. het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van de kinderopvangorganisatie Partou (2005-2014) en het lidmaatschap en voorzitterschap van de Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer (2006-2012). 

In 2014 werd hij benoemd als wethouder van Haarlemmermeer voor de lokale politieke partij Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP). Op dit moment heeft hij de portefeuilles economie & ondernemerschap, werk & inkomen, arbeidsmarktbeleid, dienstverlening ondernemers, personeel en inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Profielschets 
De vertrouwenscommissie heeft Ap Reinders getypeerd als een optimistisch en gedreven bestuurder. Hij heeft een open houding, luistert goed en heeft een vriendelijke uitstraling. Daarnaast kan hij goed sturing geven, is daadkrachtig en schakelt snel. Hij is in staat de voorzittersrol met verve te bekleden. De rollen van burgervader en verbinder passen goed bij hem. Hij heeft ervaring met optreden in de regio en als locoburgemeester met de portefeuille openbare orde en veiligheid.

Achtergrondinformatie
Met de voordracht van Ap Reinders door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester van Stichtse Vecht nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten. 

Het streven is om de installatie van Ap Reinders als burgemeester van Stichtse Vecht te laten plaatsvinden in een buitengewone raadsvergadering begin februari 2020.

 

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES