Maarssenbroekse kinderen hebben meer dan gemiddeld overgewicht

vrijdag 13 december 2019 20.47 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 13 december 2019 19.53 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Uit de cijfers in Stichtse Vecht blijkt dat met name in Maarssenbroek kinderen meer dan gemiddeld overgewicht hebben. Het college heeft de samenwerking met JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) verlengt. De gemeente is sinds 1 oktober 2013 een JOGG gemeente en dit is telkens met drie jaar verlengt: 'Het college heeft besloten om nogmaals een driejarig convenant met JOGG Nederland aan te gaan.' JOGG is een landelijke organisatie gesubsidieerd door het ministerie van VWS die streeft naar een wereld waar kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met een gezond gewicht.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Daarnaast valt op dat vooral het aantal kinderen met overgewicht op tweejarige leeftijd al erg hoog is; één op de tien peuters heeft overgewicht, en dit percentage stijgt elk jaar licht. Voor de andere leeftijdscategorieën is in de afgelopen jaren geen patroon te herkennen: er is zowel stagnatie als lichte stijging en daling in het aantal kinderen met overgewicht te zien.'

In de nota positief gezondheidsbeleid, vastgesteld door de raad d.d. 1 oktober 2019, is gezond gewicht een van de drie speerpunten, met een aantal subdoelen gericht op kinderen. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES