Onderzoek Leerlingen- en jeugdvervoer: 'Ouders en kinderen over het algemeen tevreden'

vrijdag 10 januari 2020 08.19 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 10 januari 2020 07.22 uur | auteur: Robbert Oelp

Na een gezamenlijke Europese aanbesteding zijn de gemeenten Oudewater, De Ronde Venen, Woerden en Stichtse Vecht vanaf het schooljaar 2018-2019 gestart met twee nieuwe vervoerders in het leerlingen- en jeugdvervoer. Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat men over het vervoer in het algemeen met een score van gemiddeld 7,3 tevreden is. (Printscreen website Willemsen de Koning).

Resultaten
Van de 476 uitgezette enquêtes aan ouders waarvan de kinderen gebruik maken van aangepast leerlingen- of jeugdvervoer (taxi) hebben er 172 de enquête ingevuld en geretourneerd. Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat men over het vervoer in het algemeen met een score van gemiddeld 7,3 tevreden is. De hoogste score op onderdelen is gegeven aan het contact met de gemeente en de tevredenheid over het voertuig. Beide hebben een gemiddelde score van 8,1. De laagste score op onderdelen is gegeven aan de communicatie met de vervoerder. Hier is de gemiddelde score een 6,7. Deze resultaten zijn met de vervoerder besproken. Zij geven aan meer aandacht voor de communicatie te zullen hebben. In de enquête zijn ook vragen opgenomen die door de kinderen, die gebruik maken van het vervoer, beantwoord konden worden. Hieruit blijkt dat het grootste gedeelte van de kinderen (70%) tevreden is over het vervoer naar school.

Telefonische bereikbaarheid
Aan het begin van het schooljaar 2019/2020 had Willemsen de Koning problemen met het uitvoeren van het leerlingenvervoer in de voor hen nieuwe contractgemeenten. Als gevolg hiervan waren er ook in onze regio problemen. Het ging met name om de telefonische bereikbaarheid van Willemsen de Koning. Gemeente Stichtse Vecht: 'Hierover hebben we gesprekken gevoerd met Willemsen de Koning. Willemsen de Koning heeft inmiddels verbetermaatregelen getroffen om de telefonische bereikbaarheid op orde te houden. Wij blijven de voortgang nauwlettend volgen.'

In het rapport is ook een vergelijking gemaakt tussen de gemeenten en tussen de vervoerders. Bij de vergelijking tussen de gemeenten valt het op dat de ouders in gemeente Stichtse Vecht de telefonische bereikbaarheid van de vervoerder hoger waarderen dan de ouders in de andere gemeenten (De Ronde Venen, Oudewater en Woerden).

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES