Financiële oplossing voor organisatie 75 jaar vrijheid nabij

zaterdag 11 januari 2020 14.18 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 11 januari 2020 13.32 uur | auteur: Robbert Oelp

Veel geduld moet de Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht betrachten om in 2020 een mooi programma te organiseren in kader van 75 jaar vrijheid. Om over voldoende budget te kunnen beschikken, wordt door de gemeente uit allerlei potjes geld bij elkaar gesprokkeld.

Aanleiding
Tijdens de raadsvergadering van 17 december werd door drie betrokken organisatoren ingesproken over de viering van 75 jaar Vrijheid in Stichtse Vecht. De betrokken organisaties ontvingen in hun beleving te weinig steun en financiën om 75 jaar vrijheid te kunnen vieren in Stichtse Vecht. De wens voor een eenmalige subsidie van € 20.000,- werd niet gehonoreerd: 'Regels van zorgvuldig financieel beheer verzetten zich tegen zo’n werkwijze,' aldus de memo van waarnemend burgemeester van Mastrigt.

Kosten van plannen
In Stichtse Vecht behartigt Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht als overkoepelend orgaan de belangen van de partners in de kernen; de lokale 4-5 mei comités en oranjeverenigingen. De stichting ontvangt jaarlijks van de gemeente een subsidie van € 8.000,- per jaar. Vanwege het bijzondere lustrumjaar zijn er vele plannen om te komen tot een lokaal lustrumprogramma. Daarvoor is een bedag van € 43.400,- nodig.

Geld bij elkaar sprokkelen
Binnen het budget Volksfeesten is een budget van € 9.500,- beschikbaar gesteld. Vanuit de Provincie zijn er ook mogelijkheden van financiering. Na overleg tussen gemeente en provincie blijkt dat het mogelijk is om aan een extra Provinciale steun van € 20.000,- te komen voor het vieren van 75 jaar vrijheid. Met verhoging van het budget volksfeesten met € 2.500,- en gebruik van de jaarlijkse subsidie van de Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht is een budget voorhanden van € 40.000,- . Dit bedrag moet voldoende zijn om activiteiten voor alle kernen te kunnen organiseren.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES