Plannen voor Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht

maandag 13 januari 2020 17.58 uur | laatst gewijzigd: maandag 13 januari 2020 20.34 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De Hervormde Gemeente heeft plannen met de Grote Kerk in Loenen. (Foto Maarten Bootsma).

Afgelopen weekend konden op vrijdagavond de gemeenteleden hier verder inzicht in krijgen en werd op zaterdag 11 januari voor de directe buren van het kerkgebouw een infosessie/ nieuwjaarsbijeenkomst gehouden om kennis te nemen van de plannen.  Door leden van de kerkenraad en de werkgroep werd toelichting gegeven. De plannen zijn gebaseerd op een drietal invalshoeken: restauratie, multifunctionaliteit én verduurzaming.  Op de goed bezochte bijeenkomsten werd veel positieve feedback gegeven en ontvangen. Eind december zijn de plannen bij de gemeente ingediend en daar in behandeling genomen.  

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES