Politiek steunt woningbouwplannen Nieuwer ter Aa

woensdag 15 januari 2020 11.29 uur | laatst gewijzigd: woensdag 15 januari 2020 10.58 uur | auteur: Robbert Oelp

De dorpsraad van Nieuwer ter Aa heeft eerder een pleidooi gehouden om huizenbouw aan de Zuid-Oost kant van Nieuwer ter Aa toe te staan. Het gebied ligt echter buiten de rode contour die op dit moment nog strak om het dorp ligt. Deze contour zorg ervoor dat er in het specifieke gebied niet gebouwd mag worden. In het werkcollegeprogramma - dat destijds door een meerderheid van dezelfde raad werd gesteund - is reeds vastgelegd dat er deze raadsperiode niet buiten de rode contouren wordt gebouwd. De raad komt nu op dat standpunt terug. De raad steunt in meerderheid de mening van de inwoners van Nieuwer ter Aa en steunt de plannen. (Foto ter illustratie)

Aanvullende woningbouw
Volgens de inwoners van Nieuwer ter Aa is nieuwbouw noodzakelijk: ‘De belangrijkste argumenten daarbij zijn het tegengaan van vergrijzing, het vitaal houden van onze gemeenschap, de toekomst van de school, de kerken, de sportvereniging en het vele vrijwilligerswerk waarvoor handen nodig zijn. Ouderen en jongeren zouden het dorp niet noodgedwongen moeten hoeven verlaten omdat er eenvoudigweg geen huizen beschikbaar zijn. Het woningbouwplan dat wij in concept hebben ontwikkeld, voorziet met name in woningen voor ouderen, starters en eengezinswoningen. Het wijkje zal energieneutraal worden ontwikkeld en wij gaan in overleg met Arcadis om de stikstof problematiek bij de bouw binnen de benodigde criteria te houden en zullen met voorstellen dienaangaande komen.’

Politieke steun
In brede zin worden de plannen en het oprekken van de rode contour voor dit specifieke gebied politiek gesteund. Het staat haaks op het eerdere standpunt van het college van B&W om niet te bouwen buiten de rode contouren. Wethouder Veneklaas (CDA): ‘Het college is ervan overtuigd dat het plan op veel draagvlak kan rekenen van de raad. We zijn bereid om te kijken hoe we de ‘nee’ uit het werkcollegeprogramma kunnen ombuigen naar een ‘nee, tenzij.’ Het college wil het plan meenemen naar de provincie omdat deze zich buigt op de provinciale omgevingsvisie: ‘Het college is wel van mening dat we vervolgens een eigen visie als gemeente moeten formuleren. En dan is deze casus een voorbeeld voor het afwegingskader wat we in het kader van de omgevingsvisie dan willen maken,’ aldus wethouder Veneklaas. 

Snelste weg
Pim van Rossum (CDA) verwoordde de intenties van de raad: ‘Het maakt ons niet uit hoe u het doet. Maar het gaat mij erom om het zo snel mogelijk te realiseren. Wat is de snelste weg om dat te doen?’ Wethouder Veneklaas gaf aan op dit moment niet te weten wat de snelste weg is om het nieuwbouwplan te realiseren. Het college wil er graag integraler naar kijken ter voorkoming van het scheppen van precedenten. Rob Roos Streekbelangen: ‘Ik ben blij dat het college na twee jaar overweegt te bewegen. Dat verdient applaus.' 

Haalbaar
De haalbaarheid van de plannen is afhankelijk van de bereidheid van de provincie om de rode countouren op te rekken. De verbetering op het gebied van leefbaarheid en vitaliteit kan volgens wethouder Veneklaas wel eens doorslaggevend zijn. Mieke Hoek van Het Vechtse Verbond - die tevens namens 50Plus in de Pronviciale Staten zit - : 'Ik zou zeggen indienen en aannemen die motie. Dan heeft u een stok achter de deur.'

Naar verwachting zal Lokaal Liberaal gesteund door een aantal partijen tijdens de raad van 28 januari aanstaande een motie indienen die het college de opdracht geeft het gesprek met partijen aan te gaan om de mogelijkheden van woningbouw op de door de Dorpsraad gewenste locatie te onderzoeken en dit proces maximaal te ondersteunen. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES