Daling WW-uitkeringen in Midden-Utrecht

donderdag 16 januari 2020 08.56 uur | laatst gewijzigd: donderdag 16 januari 2020 08.59 uur | auteur: UWV

In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht daalde het aantal WW-uitkeringen in december met 2,6%. Dit is een sterkere daling dan in geheel Nederland (-1,9%). In vergelijking met een jaar eerder is de regionale afname van het aantal uitkeringen met 13,9% minder sterk dan de landelijke daling van 15%. De WW-uitkeringen namen in december in de regio Midden Utrecht in geringe mate toe bij de ICT-beroepen, technische beroepen en transport & logistieke beroepen. Bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen was de daling van het aantal WW-uitkeringen het sterkst.

Daling WW-uitkeringen
Het aantal WW-uitkeringen kwam eind december 2019 in de regio Midden-Utrecht uit op 10.432 uitkeringen. Dit was een daling van 2,6% ten opzichte van november 2019. Met uitzondering van de gemeenten Lopik en Montfoort daalde in december in alle andere gemeenten uit de regio het aantal WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen daalde in alle sectoren, met uitzondering van uitzendbedrijven (+5,9%), overige industrie (+2,4%) en de metaalindustrie (+2,3%). In de sectoren landbouw, bouw en schoonmaak bleef het aantal WW-uitkeringen gelijk in de regio. Op beroepsniveau nam het aantal WW-uitkeringen in geringe mate toe bij de ICT-beroepen (+7), de technische beroepen (+13) en de transport- en logistiekberoepen (+6). Alle overige beroepsklassen lieten een daling van het aantal WW-uitkeringen zien. In de beroepsklasse openbaar bedrijfseconomische & administratieve beroepen was de afname met 78 WW-uitkeringen het sterkst.

WW-cijfers per beroepsklasse
Eind december 2018 verstrekte UWV in totaal 12.115 WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. Dat waren 1.683 uitkeringen meer dan eind 2019. Dat is ten opzichte van 2018 een daling van 13,9% in de regio Midden-Utrecht. Op landelijk niveau is het aantal uitkeringen in 2019 met 15,0% gedaald. De absolute afname van het aantal WW-uitkeringen was in de regio Midden-Utrecht het grootst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-739). De procentuele daling was met 22,0% het sterkst bij de dienstverlenende beroepen. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 2,2% in december 2019 in de regio Midden-Utrecht onder het landelijk WW-percentage van 2,4%.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES