Kerstbomeninzameling wordt vrijwilligerswerk

donderdag 23 januari 2020 13.10 uur | laatst gewijzigd: donderdag 23 januari 2020 12.16 uur | auteur: Robbert Oelp

Het college van B&W is van mening dat het bemensen van de inzamelplekken voor de kerstbomeninzameling geen taak is van de overheid: 'Dit moet door de samenlevering zelf worden opgepakt.'

De gemeente gaat mogelijkheden verkennen om de opzet van de kerstbomeninzameling voor het jaar 2021 te veranderen: 'Dit idee werken we nader uit en leggen we voor aan wijkcommissies en maatschappelijke organisaties. Mogelijk zien zij hierin een rol voor zichzelf weggelegd. Voorwaarde hierbij is dat de partij die dit wil of kan doen het voor Stichtse Vecht als geheel op zich zal moeten nemen. Het doel is verlaging van de kosten waarmee getracht wordt verhoging van de afvalstoffenheffing te voorkomen'.

Met de al grote druk op vrijwilligersorganisaties en het tekort aan vrijwilligers is het niet ondenkbaar dat er geen partij is te vinden die deze rol gemeentebreed op vrijwillige basis wil oppakken. College van B&W: 'Mocht er geen draagvlak zijn binnen de samenleving om dit op deze manier vorm te geven, dan kan er een einde komen aan de traditie van de kerstbomeninzameling door de jeugd in combinatie met een loterij.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES