MOL maakt zich zorgen over Maarssense nieuwbouwplannen

vrijdag 24 januari 2020 08.43 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 24 januari 2020 07.48 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De Stichting Maarssens Overleg Leefklimaat (MOL) maakt zich grote zorgen over de Maarssense nieuwbouwplannen. In haar inmiddels 30e nieuwsbrief somt zij haar bezwaren over de plannen op.

Haagstede
MOL: 'De procedure voor de onttrekking van de oprit naar de NRU bij Bloemstede is gestart. We vragen ons af of de ene overblijvende oprit naar de NRU het verkeer wel aan kan, dit in verband met de grootschalige woningbouw die in Maarssenbroek is gepland en ontwikkelingen op aangrenzende bedrijfsterreinen. Het verkeersonderzoek biedt hierover geen duidelijkheid.'

Planetenbaan en Het Kwadrant
Mol: 'Er zijn inmiddels stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld voor het gebied Planetenbaan en Het Kwadrant. Daarbij is helaas niet de voorgeschreven inspraakprocedure gevolgd. Dat kan betekenen dat straks bij het opstellen van bestemmingsplannen zienswijzen ongegrond worden verklaard met verwijzing naar die (door de raad vastgestelde) randvoorwaarden. We maken ons zorgen omdat er in Maarssenbroek door ontwikkelaars plannen voor rond 3500 woningen (Planetenbaan, Het Kwadrant en Bisonspoor) zijn ingediend en zijn goedgekeurd door het gemeentebestuur, zonder dat vooraf aan een aantal relevante aspecten aandacht is besteed. Het betekent dat er mogelijk zo’n 7000 inwoners bij komen. Daarvoor zijn er voorzieningen nodig zoals scholen, sociaal/maatschappelijk werk, sportvoorzieningen, openbaar groen, huisartsenposten enz. Waar moeten die voorzieningen komen?'

Buiten de rode contouren
Het Mol meent dat Maarssen en Maarssenbroek als woongebied voltooid zijn: 'Verdere stedenbouwkundige verdichting tast de leefbaarheid aan en verhindert de totstandkoming van in de toekomst nodige voorzieningen (bijvoorbeeld voor ouderen). Wij vinden daarom al jaren dat buiten de zogenoemde rode contour gebouwd moet kunnen worden.'

Hulpdiensten
Het MOL uit ook haar zorgen over de veiligheid: 'De geprojecteerde woongebouwen tot 70 meter hoog vergt dat er juist meer ander materiaal in Maarssen aanwezig moet zijn om adequaat op te kunnen treden.'

Raadsvergadering
Dinsdag 28 januari komt de gemeenteraad van Stichtse Vecht weer bij elkaar. Op de agenda staat het project Planetenbaan en Het Kwadrant. Daarnaast maken inwoners van hun inspreekrecht gebruik om hun bezwaren over de afsluiting van één van de toeritten naar de Zuilense Ring kenbaar te maken. De raadsvergadering is live bij RTV Stichtse Vecht te volgen. Het aanvangstijdstip is met een uur verlaat tot 20.30. De raadsleden komt eerst in een besloten vergadering bij elkaar.

NB: De nieuwsbrief van MOL is als bijlage toegevoegd bij dit artikel

 

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES