Uitloopraadsvergadering op woensdagavond 29 januari

maandag 27 januari 2020 17.17 uur | laatst gewijzigd: maandag 27 januari 2020 16.26 uur | auteur: Robbert Oelp

Op dinsdag 28 januari vergadert de gemeenteraad van Stichtse Vecht. De vergadering op dinsdag 28 januari begint later dan gebruikelijk: om 20:30 uur. Gezien het grote aantal insprekers (10) dat zich heeft gemeld voor het agendapunt Planetenbaan en het feit dat er veel amendementen/moties zijn aangekondigd bovenop de andere agendapunten is het noodzakelijk om een uitloopvergadering te hebben op woensdag 29 januari 2020.

De agenda is op een aantal punten aangepast. De discussie zal zich met name toespitsen op de agendapunten: (12) de Planetenbaan en het Kwadrant in Maarssen, (15) de komst van een vierde wethouder en (16) de evaluatie van het collegewerkprogramma. Dit zijn de onderwerpen:

Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek 
Er zal worden gediscussieerd over het stedenbouwkundig kader en de randvoorwaarden van Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek. De gemeente wil de kantoren- en bedrijfspanden omvormen naar woningen. In totaal is er op de locatie ruimte voor 1500 tot 2300 woningen.

Motie Lokaal Liberaal - Bouwen in Nieuwer ter Aa 
In de motie van Lokaal Liberaal. wil de partij dat de gemeente in gesprek gaat met de dorpsraad van Nieuwe ter Aa om de mogelijkheden van woningbouw buiten de rode contouren van het dorp toe te staan. Volgens de inwoners van Nieuwe ter Aa is woningbouw noodzakelijk om vergrijzing tegen te gaan en het dorp vitaal te houden.

Motie Streekbelangen en Maarssen 2000- Bouwen in Nieuwer ter Aa

Motie CDA- Kernbinding Loenen aan de Vecht

Motie PvdA en Maarssen 2000 - Iedereen doet mee 
De partijen roepen op om een lokale Sociale Inclusie agenda te ontwikkelen. Hierin moeten de huidige activiteiten en initiatieven vermeld staan, maar ook kansen voor de verdere vormgeving van Sociale Inclusie van mensen met een fysieke, psychische of zintuiglijke beperking.

Motie VVD, CDA en PvdA - Vierde wethouder 
In de motie verzoeken de partijen om op zoek te gaan naar een extra wethouder met in het bijzonder expertise en bestuurlijke ervaring op het gebied: ruimtelijke ordening. De nieuwe wethouder moet aantoonbare bestuurlijke ervaring hebben en een teamspeler zijn.

Motie Streekbelangen, VVD en GroenLinks- Evaluatie collegewerkprogramma
Hierin roepen zij op om de voorgenomen evaluatie volgens de genoemde tekst in het collegewerkprogramma op zo kort mogelijke termijn alsnog met de fracties uit te voeren.

Afscheid: Voorzitter Yvonne van Mastrigt 
Na afloop van de raadsvergadering zal de gemeenteraad afscheid nemen van waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt. Het is haar laatste gemeenteraadsvergadering als voorzitter van de raad. 

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES