Onderzoek naar alternatieve toerit N230

dinsdag 11 februari 2020 20.26 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 11 februari 2020 20.42 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Er is veel weerstand tegen het voornemen van de gemeente de toerit vanaf de Floraweg naar de oprit N230 te sluiten. Dit vanwege de ontwikkeling van de nieuwe Maarssenbroekse wijk Haagstede. Het college van B&W gaat de aangedragen oplossingen, zorgen en ideeën verder onderzoeken en gaat nader overleg voeren met onder meer de provincie en de gemeente Utrecht naar de alternatieve toerit naar de N230. Daarmee zal naar verwachting de afsluiting vanaf de Floraweg voorlopig nog niet plaatsvinden.

Gemeente Stichtse Vecht: 'In de zienswijzen, maar ook door de insprekers tijdens de raadscommissie en raadsvergadering zijn door omwonenden ideeën aangedragen voor alternatieve oplossingen. Ook zijn hierin zorgen geuit met betrekking tot toename verkeershinder, geluidsoverlast en fijnstof.'

Het nader overleg neemt meer tijd in beslag dan in eerste instantie was gepland: 'De planning is om in mei / juni in de commissie Fysiek Domein de politiek zo volledig mogelijk te informeren en te reageren op de binnengekomen reacties.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES